สมาคมจิตแพทย์ เผยแผร่ ผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก

By |2022-07-01T13:17:15+07:0001/07/2022|บทความทางวิชาการ|

[ข้อมูลจากเพจสถาบันกัญชาทางการแพทย์] สมาคมจิตแพทย์ เผยแผร่ ผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก 1.การทำงานของสมองแย่ลง เนื้อสมองน้อยลง ความจำสั้น-เสื่อมในระยะยาว ระดับเชาว์ปัญญาต่ำลง คิดวิเคราะห์ถดถอย ขาดสมาธิ การเรียนรู้-ผลการเรียนที่แย่ลง 2.เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 3. เสี่ยงเป็นโรคจิตเภท หูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวง 4. เพิ่มความเครียด อาการแพนิคและภาวะวิตกกังวล 5. อยู่ในสภาวะมึนเมาจนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น อุบัติเหตุจราจร พลัดตกที่สูง พฤติกรรมทางเพศที่ขาดการป้องกัน เป็นต้น 6. เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ทำผิดกฎหมาย ผลการเรียนตกต้องออกจากระบบโรงเรียน 7. เสพติดกัญชาจนหมกมุ่น ละเลยกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 8. ส่งผลต่อสุขภาพเมื่อใช้ในปริมาณสูง [...]