แนวทางและการเริ่มต้นของร้านยาสู่โครงการลดความแออัดโมเดล 3

By |2024-02-19T17:32:50+07:0028/03/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

แนวทางและการเริ่มต้นของร้านยาสู่โครงการลดความแออัดโมเดล 3 วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น.  

การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1

By |2024-02-19T17:33:29+07:0028/03/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 29 เม.ย 2566 ผ่านระบบ Zoom รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง : 0001-2-000-023-04-2566 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 6 หน่วยกิต Link CCPE : https://1th.me/SgWvq รับจำนวน 1000 คน เท่านั้น สมัครแล้วเข้าเรียนด้วยเพราะมีคนต้องการเรียนจำนวนมาก อย่าลงเพื่อกันที่คนอื่นค่ะ !!!  

[ข่าวจากสภาเภสัชกรรม] สภาเภสัชกรรมขอขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่เห็นชอบในการปรับอัตรากำลังเภสัชกรปฐมภูมิจากสัดส่วน 1:30000 เป็น 1:10000

By |2023-02-24T12:50:04+07:0024/02/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

[ข่าวจากสภาเภสัชกรรม] สภาเภสัชกรรมขอขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่เห็นชอบในการปรับอัตรากำลังเภสัชกรปฐมภูมิจากสัดส่วน 1:30000 เป็น 1:10000    

สภาเภสัชกรรม​ ขอเชิญร้านยาที่สนใจเข้าร่วม MODEL 3

By |2023-02-18T08:50:15+07:0018/02/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

สภาเภสัชกรรม​ ขอเชิญร้านยาที่สนใจเข้าร่วม MODEL 3 ตามที่โครงการลดความแออัดของ สปสช.ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งขณะนี้สภาเภสัชกรรมต้องการร้านที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบที่ 3 (Model 3) หลักการคือร้านยาจัดหายาเองในการให้บริการผู้ป่วยที่ถูกส่งข้อมูลใบสั่งยาจากรพ.ในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามและให้บริบาลตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรร้านยาที่พร้อมดำเนินการ ในรูป แบบ Model 3 สามารถสมัครได้ตาม QR code พร้อมกรอกรายละเอียดเพื่อ admin จะได้เชิญ เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ต่อไป ทั้งนี้ทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่ม จำเป็นต้องแสดงตัวด้วยการ เปลี่ยนชื่อ user เป็นชื่อเภสัช-ชื่อร้าน ศูนย์​พัฒนา​การบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม      

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4

By |2023-01-27T12:43:45+07:0027/01/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ 25 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี รับจำนวน 120 คน ลิงค์สมัครตามนี้ https://forms.gle/XeWU9wxaYXiqagAk6 กลุ่มที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ 26 กุมภาพันธ์ ณ [...]

ห้ามพลาด!!! แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น “ร้านยาคุณภาพ” และแนวทางการเข้าร่วมโครงการ CI PP ครั้งแรกในปี 2566

By |2023-01-19T10:02:26+07:0019/01/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น "ร้านยาคุณภาพ" และแนวทางการเข้าร่วมโครงการ CI PP วันที่ 26 มกราคม 2566 13.30 - 15.00 น.   Meeting ID: 99522476985 Passcode: 9999   **ข้อมูลจากสภาเภสัชกรรม

ขอให้เภสัชกรชุมชน​ที่มีหน้าที่ปฎิบัติงาน​ที่ร้านยา​ ไปลงทะเบียนและupdateข้อมูล​ร้านให้ถูกต้อง​ เพื่อเป็นฐานข้อมูล​หลักของสภ​าเภสัชกรรม​ที่

By |2023-01-09T15:11:42+07:0009/01/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

ขอให้เภสัชกรชุมชน​ที่มีหน้าที่ปฎิบัติงาน​ที่ร้านยา​ ไปลงทะเบียนและupdateข้อมูล​ร้านให้ถูกต้อง​ เพื่อเป็นฐานข้อมูล​หลักของสภ​าเภสัชกรรม​ที่ https://service.acc-pharm.com/

การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1 รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-009-01-2566 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต

By |2023-01-06T12:03:11+07:0006/01/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1 รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-009-01-2566 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตาม Link ด้านล่างนี้ Link : https://bit.ly/3QdcdQI หรือลิงค์สมัคร https://forms.gle/UtcA8jnuYju9vEh68

ขอเชิญเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. เข้าร่วมอบรมและ update การใช้งานระบบ AMED และ วิธีการบันทึกข้อมูล CI รวมไปถึงการชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการ

By |2023-01-04T16:26:20+07:0004/01/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

ขอเชิญเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. เข้าร่วมอบรมและ update การใช้งานระบบ AMED และ วิธีการบันทึกข้อมูล CI รวมไปถึงการชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการ (มี Live Facebook) วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15:00-16:00 น. zoom Meeting ID: 917 4782 8471 Passcode: 146603 (จำกัด 100 ท่าน)

Title

Go to Top