ขอขอบคุณเสียงจากคนไข้ส่วนหนึ่งต่อโครงการให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common illness) โดยกลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ (ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน และร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง)

By |2024-02-19T17:29:48+07:0019/01/2024|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

ขอขอบคุณเสียงจากคนไข้ส่วนหนึ่งต่อโครงการให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common illness) โดยกลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ (ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน และร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง)   เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น #เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [...]

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ลดความแออัดในรพ.ของผู้ป่วยบัตรทองในบางกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่

By |2024-02-19T17:30:43+07:0004/01/2024|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ลดความแออัดในรพ.ของผู้ป่วยบัตรทองในบางกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี เภสัชกรประจำร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน" ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมีนายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม ภญ. เพ็ญทิพา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม [...]

สวัสดีใหม่ 2024 ขอให้มีความสุข ความเจริญ พบเจอความสำเร็จในชีวิต กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์

By |2024-02-19T17:30:56+07:0031/12/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

สวัสดีใหม่ 2024. ขอให้มีความสุข ความเจริญ พบเจอความสำเร็จในชีวิต . กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์  

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ประกาศแจ้งวันหยุดปีใหม่ 2567 ร้านยาปิดทำการระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 . เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป . ขออภัยในความไม่สะดวก ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ LineOA @pharmastore

By |2023-12-26T21:02:23+07:0026/12/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ประกาศแจ้งวันหยุดปีใหม่ 2567 ร้านยาปิดทำการระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 . เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป . ขออภัยในความไม่สะดวก ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ LineOA @pharmastore  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมงานบอกเล่า และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1

By |2024-02-19T17:31:08+07:0029/11/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมงานบอกเล่า และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 ในงาน Pharmario เรื่อง “บทบาทเภสัชกรชุมชน” รวมทั้งให้แง่คิดในการทำงาน สร้างความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้เรียนเชิญทางกลุ่มร้านยาฟาร์มาสโตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว            

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

By |2024-02-19T17:31:22+07:0012/10/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566  

แจ้งปิดร้าน!!! “ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง” . ปิดวันที่ 6 -10 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก เภสัชกรประจำร้านไปรับปริญญาเอก และเปิดอีกครั้ง 11 ตุลาคม 2566

By |2024-02-19T17:31:42+07:0003/10/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

แจ้งปิดร้าน!!! "ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง" . ปิดวันที่ 6 -10 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก เภสัชกรประจำร้านไปรับปริญญาเอก และเปิดอีกครั้ง 11 ตุลาคม 2566 . เนื่องด้วย ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2566 ทั้งพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง . "ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ [...]

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน ได้รับคัดเลือกเป็น “ร้านยาดีเด่น ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

By |2024-02-19T17:32:08+07:0025/07/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ภญ.ดร.ปาริชาติ ธัมรติ และ ภก.ดร.กัญจน์ โสดาลี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปี 2566 . โดยร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน ได้รับคัดเลือกเป็น “ร้านยาดีเด่น ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566  

ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า #ด้านคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ในการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

By |2023-02-21T11:30:59+07:0021/02/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ  และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี ได้เข้าร่วมงานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดี ผู้บริหารหน่วยงานและคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเป็นเกียรติในพิธี ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า #ด้านคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ในการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ซึ่งบรรยากาศในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป, [...]

👩รับสมัครเภสัชกร Part-time (เสาร์-อาทิตย์) ไม่จำกัดเพศและอายุ👩🧑

By |2023-01-19T14:40:49+07:0019/01/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์, สมัครงาน|

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน (ร้านยาคุณภาพ) 👩รับสมัครเภสัชกร Part-time (เสาร์-อาทิตย์) ไม่จำกัดเพศและอายุ👩🧑 คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 1. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2. ไม่จำกัดเพศ อายุ ยินดีรับเภสัชกรจบใหม่ 3. มีทักษะในการจ่ายยาและการให้คำแนะนำด้านยา 4. ทำงานวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 - 21.00 น. 5. สามารถเลือกวันทำงานได้เองล่วงหน้า 6. มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 7. ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์. 8. ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้มารับบริการ _____________________ [...]

Title

Go to Top