About Kun

This author has not yet filled in any details.
So far Kun has created 335 blog entries.

ขอขอบคุณเสียงจากคนไข้ส่วนหนึ่งต่อโครงการให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common illness) โดยกลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ (ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน และร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง)

By |2024-02-19T17:29:48+07:0019/01/2024|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

ขอขอบคุณเสียงจากคนไข้ส่วนหนึ่งต่อโครงการให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common illness) โดยกลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ (ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน และร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง)   เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น #เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [...]

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ลดความแออัดในรพ.ของผู้ป่วยบัตรทองในบางกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่

By |2024-02-19T17:30:43+07:0004/01/2024|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ลดความแออัดในรพ.ของผู้ป่วยบัตรทองในบางกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี เภสัชกรประจำร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน" ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมีนายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม ภญ. เพ็ญทิพา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม [...]

สวัสดีใหม่ 2024 ขอให้มีความสุข ความเจริญ พบเจอความสำเร็จในชีวิต กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์

By |2024-02-19T17:30:56+07:0031/12/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

สวัสดีใหม่ 2024. ขอให้มีความสุข ความเจริญ พบเจอความสำเร็จในชีวิต . กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์  

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ประกาศแจ้งวันหยุดปีใหม่ 2567 ร้านยาปิดทำการระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 . เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป . ขออภัยในความไม่สะดวก ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ LineOA @pharmastore

By |2023-12-26T21:02:23+07:0026/12/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ประกาศแจ้งวันหยุดปีใหม่ 2567 ร้านยาปิดทำการระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 . เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป . ขออภัยในความไม่สะดวก ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ LineOA @pharmastore  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมงานบอกเล่า และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1

By |2024-02-19T17:31:08+07:0029/11/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมงานบอกเล่า และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1 ในงาน Pharmario เรื่อง “บทบาทเภสัชกรชุมชน” รวมทั้งให้แง่คิดในการทำงาน สร้างความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้เรียนเชิญทางกลุ่มร้านยาฟาร์มาสโตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว            

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

By |2024-02-19T17:31:22+07:0012/10/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566  

แจ้งปิดร้าน!!! “ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง” . ปิดวันที่ 6 -10 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก เภสัชกรประจำร้านไปรับปริญญาเอก และเปิดอีกครั้ง 11 ตุลาคม 2566

By |2024-02-19T17:31:42+07:0003/10/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

แจ้งปิดร้าน!!! "ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง" . ปิดวันที่ 6 -10 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก เภสัชกรประจำร้านไปรับปริญญาเอก และเปิดอีกครั้ง 11 ตุลาคม 2566 . เนื่องด้วย ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2566 ทั้งพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง . "ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ [...]

ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน ได้รับคัดเลือกเป็น “ร้านยาดีเด่น ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

By |2024-02-19T17:32:08+07:0025/07/2023|ข่าวฟาร์ม่าสโตร์|

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ภญ.ดร.ปาริชาติ ธัมรติ และ ภก.ดร.กัญจน์ โสดาลี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปี 2566 . โดยร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน ได้รับคัดเลือกเป็น “ร้านยาดีเด่น ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566  

แนวทางและการเริ่มต้นของร้านยาสู่โครงการลดความแออัดโมเดล 3

By |2024-02-19T17:32:50+07:0028/03/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

แนวทางและการเริ่มต้นของร้านยาสู่โครงการลดความแออัดโมเดล 3 วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น.  

การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1

By |2024-02-19T17:33:29+07:0028/03/2023|สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม|

การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 29 เม.ย 2566 ผ่านระบบ Zoom รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง : 0001-2-000-023-04-2566 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 6 หน่วยกิต Link CCPE : https://1th.me/SgWvq รับจำนวน 1000 คน เท่านั้น สมัครแล้วเข้าเรียนด้วยเพราะมีคนต้องการเรียนจำนวนมาก อย่าลงเพื่อกันที่คนอื่นค่ะ !!!  

Title

Go to Top