ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ลดความแออัดในรพ.ของผู้ป่วยบัตรทองในบางกลุ่มโรคที่มีอาการคงที่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี เภสัชกรประจำร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
โดยมีนายอดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ภก. ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม ภญ. เพ็ญทิพา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม คณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาล และคณะเภสัชกรร้านขายยาเครือข่ายของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

สิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคกระดูกและข้อ ที่มีอาการคงที่ สามารถรับยาในร้านยาเครือข่ายของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 ร้าน ได้แก่
1. ร้านยาบางบอน 5 เภสัช
2. ร้านยาสรรยาเภสัช
3. ร้านคลังยาซุปเปอร์ดี
4. ร้านยาอโรคยเภสัช
5. ร้านยาศิริเกษมเภสัช 1
6. ร้านยาศิริเกษมเภสัช 3
7. ร้านยาฟาร์มาสโตร์ ไร่ขิง
8. ร้านยา ธนภัค ฟาร์มาซี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
โทร. 02-4293575-81 ต่อ 8613-8614

ขอบพระคุณภาพและข่าวจากเพจโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ