กลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566