แจ้งปิดร้าน!!!
“ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง”
.
ปิดวันที่ 6 -10 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก เภสัชกรประจำร้านไปรับปริญญาเอก และเปิดอีกครั้ง 11 ตุลาคม 2566
.
เนื่องด้วย ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี และ ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2566 ทั้งพิธีซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง
.
“ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง”
จะเปิดอีกครั้ง 11 ต.ค. 2566 เวลา 09.00 น. นะคะ