เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ภญ.ดร.ปาริชาติ ธัมรติ และ ภก.ดร.กัญจน์ โสดาลี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปี 2566
.
โดยร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน ได้รับคัดเลือกเป็น “ร้านยาดีเด่น ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น” จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566