การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1
จัดขึ้นวันที่ 29 เม.ย 2566 ผ่านระบบ Zoom
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง : 0001-2-000-023-04-2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 6 หน่วยกิต
Link CCPE : https://1th.me/SgWvq
รับจำนวน 1000 คน เท่านั้น
สมัครแล้วเข้าเรียนด้วยเพราะมีคนต้องการเรียนจำนวนมาก อย่าลงเพื่อกันที่คนอื่นค่ะ !!!