เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ  และ ดร.ภก.กัญจน์ โสดาลี ได้เข้าร่วมงานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดี ผู้บริหารหน่วยงานและคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเป็นเกียรติในพิธี
ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า #ด้านคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ในการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
ซึ่งบรรยากาศในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป, พิธีเจิมเพื่อเป็นสิริมงคล และเปิดป้ายใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์
ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจากเพจคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร