สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ 25 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี รับจำนวน 120 คน
ลิงค์สมัครตามนี้

https://forms.gle/XeWU9wxaYXiqagAk6

กลุ่มที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ 26 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี รับจำนวน 120 คน
ลิงค์สมัครตามนี้

https://forms.gle/oDm3Fj2EYYF5w6Xw8

รหัสกิจกรรม : 0001-2-000-011-02-2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 10 หน่วยกิต
รายละเอียดการอบรม : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=4541