แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น “ร้านยาคุณภาพ” และแนวทางการเข้าร่วมโครงการ CI PP

วันที่ 26 มกราคม 2566 13.30 – 15.00 น.

 

Meeting ID: 99522476985

Passcode: 9999

 

**ข้อมูลจากสภาเภสัชกรรม