ขอให้เภสัชกรชุมชน​ที่มีหน้าที่ปฎิบัติงาน​ที่ร้านยา​ ไปลงทะเบียนและupdateข้อมูล​ร้านให้ถูกต้อง​ เพื่อเป็นฐานข้อมูล​หลักของสภ​าเภสัชกรรม​ที่