การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-009-01-2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตาม Link ด้านล่างนี้
Link : https://bit.ly/3QdcdQI หรือลิงค์สมัคร https://forms.gle/UtcA8jnuYju9vEh68