แจ้งเตือนไปยังเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. ทุกท่าน
เนื่องจากขณะนี้พบผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งดำเนินการต่างๆกับเภสัชกร พร้อมกับจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับบริการ
สปสช. ขอให้ท่านประสานไปยัง สปสช. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการนั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้