แพ้ยาอะไร ทำไมเภสัชกรต้องถาม

โดย ดร.ภญ.ปาริชาติ ธัมมรติ