สภาเภสัชกรรม โดยศูนย์พัฒนาการบริการวิชาชีพเภสัชกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 3
วันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-008-01-2566
จำนวนหน่วยกิตตลอดการประชุม 10 ce
สมาชิกเภสัชกรผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ลงทะเบียนด้านล่างนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ รับสมัครจำนวนจำกัด 130 ท่าน

Link ลงทะเบียน : https://pharmacycouncil.org/index.php…