ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ขอเชิญเภสัชกรที่ทำงาน CI ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจการทำงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบหลังจากเริ่มโครงการ
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
เวลา 19:30 เป็นต้นไป
Meeting ID: 980 1724 3681
Passcode: 491589