การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 3
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.45 – 17.30 น. ผ่านระบบ zoom
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-036-12-2565
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดการประชุม 4 หน่วยกิต
กำหนดการอบรมและวิธีการสมัครคลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
Link : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=4450