การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 3
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-037-12-2565
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดการประชุม 6 หน่วยกิต
กำหนดการอบรมและวิธีการสมัครคลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
Link : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=4451