ข่าวกลุ่มร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ในสื่อ: เภสัชกร เนื้อหอมร้านยาทุ่มเงินแย่งตัว