แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น ร้านยาคุณภาพ พร้อมแล้วเดินไปด้วยกันให้ถึงเป้าระดับประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.