วันนี้ 4 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร สปสช. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร และ ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2 ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณภาพร้านยา เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของ สปสช.
ร้านยาให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น มีบริการที่มากกว่าร้านยาทั่วไป ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม บริการยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนติดตามดูแลอาการโรคเบื้องต้น ตลอดจนบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งประชาชนทุกสิทธิสามารถเข้ามารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้ใช้สิทธิบัตรทองยังรับบริการรักษาโรคเบื้องต้นและยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังฟรีอีกด้วย
สำหรับขั้นตอนในการรับบริการนั้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1.คนไข้ติดต่อผ่านไปที่ สปสช. เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ไปรับบริการที่ร้านยาคุณภาพในเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้าน
2. กรณี walk in ทางเภสัชกรจะทำการคัดกรองว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับบริการตามสิทธิบัตรทองหรือไม่ เช่น คนไข้เป็นหวัดมาซื้อยาที่ร้าน เภสัชกรจะซักประวัติ คัดกรองและให้บริการตามสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ทันทีโดยคนไข้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ต้น และมีมาตรฐานในการติดตามอาการในวันที่ 3 ของการรักษาในผู้ป่วยทุกราย ที่สำคัญคือ ร้านยาคุณภาพเหล่านี้จะมีการจ่ายยา ( ตามกรอบรายการที่กำหนด ) โดยพิจารณารายยาที่เหมาะสมกับอาการ หรือ ที่เรียกว่า การใช้ยาสมเหตุผล และแนะนำให้ไปพบแพทย์กรณีที่พบว่าอาการนั้นควรไปพบแพทย์

 

สำหรับเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการอบรม พร้อมได้รับใบประกาศผ่านการอบ common illness และ ร้านยาต้องได้รับการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพ หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินร้านยาคุณภาพ เท่านั้น