📍ปรับมาตรการป้องกันโรค และการคัดกรองด้วย ATK ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]