สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 25-30 กันยายน 2565
เชิญชวนทุกท่านมาคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และเช็คสมรรถภาพปอด กับร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ได้ทั้ง 2 สาขานะคะ #โดยไม่มีค่าใช่จ่าย