ขอเรียนเชิญประชาชนและเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อประชาชน ของสภาเภสัชกรรม
พบกับเวทีเสวนาให้ความรู้ทางสุขภาพ โดยทีมเภสัชกร
พร้อมร่วมคัดกรองความเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
วันที่ 23-25 กันยายน 2565
ชั้น 7 โซน Atrlum (หน้า Living House)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมเปิดตัว​ Line​ ​official account​
“เภสัชกรของฉัน”
ค้นหา @mypharmacist​
เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสภาเภสัชกับประชาชน