ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การป้องกันและสร้างเสริมคุณภาพ การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง