❛โรคฉี่หนู❜ ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด 🌧
[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]
━━━━━
กรมควบคุมโรค เตือนหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ
หรือแช่น้ำ หากจำเป็น ควรสวมรองเท้าบู๊ท หรือถุงมือยาง 🧤🥾
━━━━
🩹หากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
เพื่อป้องกันไม่ให้แผลสัมผัสน้ำโดยตรง
รีบล้างมือล้างเท้าด้วยสบู่และน้ำโดยเร็ว