แนวทางการควบคุมโรคมือ เท้า ปากในโรงเรียน
[ข่าวสารจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]
📣เนื่องจากช่วงนี้สถานศึกษาเปิดเรียนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และมีรายงานการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก เกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง และสถานศึกษาเฝ้าระวังอาการป่วยของเด็กอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่เร่งดำเนินการตามแนวทางฯ ดังกล่าว เพื่อป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ