มะเร็งปอด มะเร็งที่คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด

[ข้อมูลจากเพจกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข]