รพ.กทม.เปิดช่องทางลงทะเบียนรับยาผู้ป่วย COVID-19 ผ่าน QR Code ลดความแออัด ลดการรอคอย รับยา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดช่องทางการลงทะเบียนรับยาผู้ป่วย COVID-19 ผ่านทาง QR Code เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับยาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในขณะที่มารับยาที่โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยCOVID-19 ทุกสิทธิการรักษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนง่ายๆ ผ่าน QR Code ด้วยการกรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ ประวัติการรักษา ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 และอาการของผู้ป่วย เลือกโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใกล้บ้าน โดยลงทะเบียนก่อนเวลา 12.00 น. สามารถมารับยาได้ภายใน 16.00 น. วันเดียวกัน กรณีลงทะเบียนหลังเวลา 12.00 น.ให้มารับยาในวันรุ่งขึ้น หากผู้ป่วยลงทะเบียนรับยาที่โรงพยาบาลอื่นแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้ซ้ำอีก กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถมารับบริการได้โดยตรงที่โรงพยาบาล
>>> สามารถลงทะเบียนรับยาผู้ป่วยCOVID-19 ผ่าน QR Code ได้ที่ http://msdmec.go.th/register_covid/

[ข้อมูลจากเพจสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร]