4 วิธีเช็ค สิทธิรักษาพยาบาล ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2
2. เว็บไซด์ สปสช.
3. แอปพลิเคชั่น สปสช.เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิตนเอง
4. ไลน์ สปสช. @nshoเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ