องค์การอนามัยโลก ประกาศให้โรคฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC)

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]