แผนที่ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง

https://goo.gl/maps/LncGuut2eFXciPp59