[ข้อมูลจากเพจ สปสช]
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2565
ร้านยาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเขียว “รับยา แนะนำการใช้ยา”
 
***รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เท่านั้น***
 
ขั้นตอนการรับยาที่ร้านยา
 
1.ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด อาการไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว)
สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.-สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่
 
-อายุน้อยกว่า 60 ปี
 
-น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลรัม หรือ BMI ไม่เกิน 30
 
-ไม่ตั้งครรภ์
 
-ไม่เป็นคนพิการ
 
-ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
 
-ไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน แม้จะคุมอาการได้ก็ตาม
 
-ไม่ใช่กลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์
 
-ไม่มีอาการของโรคโควิด-19 รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ
 
-ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เช่น ภาวะอ้วน
 
2.โทร.ติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ร้านยาจะให้แอดไลน์ เพื่อส่งผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน (ไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านยา)
 
3.ร้านยาซักประวัติข้อมูลทั่วไป แนะนำและให้คำปรึกษาการใช้ยา
 
4.ไม่มีการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยไม่ควรมารับยาที่ร้านเอง แนะนำให้ญาติหรือคนอื่นมารับแทน
 
ดูรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่
https://www.nhso.go.th/downloads/197
 
หรือดูตำแหน่ง “ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว” บนแผนที่ดิจิทัลกับ NOSTRA Map ที่
https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid19pharmacy,feed/th