[ข้อมูลจากเพจสถาบันกัญชาทางการแพทย์]
สมาคมจิตแพทย์ เผยแผร่ ผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก
1.การทำงานของสมองแย่ลง เนื้อสมองน้อยลง ความจำสั้น-เสื่อมในระยะยาว ระดับเชาว์ปัญญาต่ำลง คิดวิเคราะห์ถดถอย ขาดสมาธิ การเรียนรู้-ผลการเรียนที่แย่ลง
2.เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
3. เสี่ยงเป็นโรคจิตเภท หูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวง
4. เพิ่มความเครียด อาการแพนิคและภาวะวิตกกังวล
5. อยู่ในสภาวะมึนเมาจนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น อุบัติเหตุจราจร พลัดตกที่สูง พฤติกรรมทางเพศที่ขาดการป้องกัน เป็นต้น
6. เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ทำผิดกฎหมาย ผลการเรียนตกต้องออกจากระบบโรงเรียน
7. เสพติดกัญชาจนหมกมุ่น ละเลยกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
8. ส่งผลต่อสุขภาพเมื่อใช้ในปริมาณสูง ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูกคลื่นไส้ อาเจียนระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติอาจถึงขั้นหมดสติได้
คำแนะนำโดย
1.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2.ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
3.ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย
4.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์