[ข้อมูลจากเพจ Thai FDA]
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ หรือ VCT Day และนอกจากโรคเอดส์แล้ว ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นอีกที่เราควรรู้จัก และน่ากลัวไม่ต่างกัน เรามาทำความรู้จักพร้อมเตรียมป้องกันกันเถอะ