📢วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. เวลา 09.00-12.00 น.
2 CPE เน้นๆ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 กค. 65
ในหัวข้อที่คนไข้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษา
เช้า “ ทำร้านยาคุณภาพง่ายนิดเดียว”
ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ และ ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง
✅การจัดการอาการท้องเสียฉับพลันในเด็ก
✅หลักการเลือกใช้ยาขยายหลอดลมสำหรับอาการไอ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสนคณะ