ชาวสามพราน ไร่ขิง ดอนหวาย ศาลายา อ้อมน้อย เตรียมพบกับร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ไร่ขิง เร็ว ๆ นี้ นะครับ