ชวน ++ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ลดเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิต

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค]