สถานการณ์ โรคฝีดาษวานร
-รายงานผู้ป่วยทั่วโลก 494 ราย
(การระบาดยังคงเป็นการติดต่อจากคนสู่คน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชายและกลุ่ม MSM)