อาการสมองเสื่อมถอยหลังติดเชื้อโควิด 19
(ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการดูแลตนเอง)
ที่มา : หมอพร้อม และเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19