“ดื่มนม ให้สมวัย” นมมีประโยชน์ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง และยังป้องกันภาวะกระดูกพรุนให้แก่ผู้สูงอายุ
 
[ข้อมูลจากเพจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]