โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot mouth disease) เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]