หลังติดเชื้อโควิดอาจมีอาการอ่อนเพลียร่วมกับอาการต่าง ๆ ได้
ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียควรสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำแนะนำ