แนวทางปฏิบัติ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เริ่ม 1 มิ.ย. 65

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]