ประชาชนเสี่ยงหรือติดโควิดสามารถไปเลือกตั้งได้หรือไม่ ?

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]