ชาวกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง เพื่อป้องกันโควิด 19

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]