น้ำยาฆ่าเชื้อ กับ โควิด-19 โคโรน่าไวรัส
[ข้อมูลจากเพจคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
 
อ่านบทความ -> https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/483/