📍ผู้ป่วยโควิด มีอาการหลากหลาย หนึ่งในอาการที่พบบ่อยคือ อาการไข้ ซึ่งในกรณีผู้ป่วยที่แยกรักษาตัวเองที่บ้าน สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ตามนี้